Home       Showroom       Winkelmandje (0)       Mijn Account

Disclaimer

Studio Dandy Bathrooms by Carolien (Kamer van Koophandel: 68.85.58.34) besteed de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.

  • Studio Dandy Bathrooms by Carolien behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren. 
  • Studio Dandy Bathrooms by Carolien spant zich in om de inhoud van de website actueel te houden en/of aan te vullen. Echter kan Studio Dandy Bathrooms by Carolien niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Studio Dandy Bathrooms by Carolien is niet gehouden om het product voor de op de website foutief vermelde verkoopprijs te leveren. Studio Dandy Bathrooms by Carolien zal bij constatering van de foutieve verkoopprijs de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. 
  • De op de website aangeboden materialen/producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid (kleur/maten etc). Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.  
  • Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Studio Dandy Bathrooms by Carolien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.
  • Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.
  • Studio Dandy Bathrooms by Carolien is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet. Ook is Studio Dandy Bathrooms by Carolien niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.
  • Tevens aanvaardt Studio Dandy Bathrooms by Carolien geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Studio Dandy Bathrooms by Carolien via deze website.
  • Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Studio Dandy Bathrooms by Carolien garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
  • Geen enkele tekst of foto op deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op een andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Dandy Bathrooms by Carolien.

 

 
Studio Dandy Bathrooms by Carolien door ProShops